Styrelsen

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
K-G Granberg
KUMMINVÄGEN 132
702 18 Örebro
070-529 44 18
kggranberg@tele2.se
V. Ordförande och Webbansvarig
Anders Holm
Ingelstavägen 11
719 94 Vintrosa
019-29 63 72
anders.holm@vintrosafolketshus.se
073-985 48 18
Kassör och Vaktmästare
Lena Jansson
Höglundavägen 4-6
719 30 Vintrosa
019-29 49 12
vaktis.jansson@hotmail.se
lena.jansson@vintrosafolketshus.se
070-336 97 13
Programansvarig och Sekreterare
Gunilla Neogard
Latorp 347
719 95 Vintrosa
gunillaneogard@gmail.com
073-630 76 31
V. ordförande
Sven-Erik Fritz
Stenrösevägen 27
719 32 Vintrosa
019-29 43 93
sven-erik.fritz@telia.com
070-655 61 43
Lotta Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
019-29 46 56
leiflotta.carlsson@telia.com
070-454 86 88
Helena Pettersson
Stenrösevägen 18
719 32 Vintrosa
070-541 13 78
petterssonhelena@live.se
Suppleanter
Leif Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
019-29 46 56
leiflotta.carlsson@telia.com
070-529 46 56
Magnus Holm
Nybble 110
719 91 Vintrosa
019-22 41 62
magnus.l.a.holm@hotmail.com
073-973 80 84
Göran Liedström
Gustavsdal
719 95 Vintrosa
evelyn.esalie@gmail.com
070-993 62 18
Tommy Feldgrill
Dalstadsvägen 9
719 30 Vintrosa
tommytruck@tele2.se
070-829 38 26