Styrelsen

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
K-G Granberg
Fredsgatan 11
703 62 Örebro
019-29 43 43
kg.granberg@vintrosafolketshus.se
070-529 44 18
Webbansvarig
Anders Holm
Ingelstavägen 11
719 94 Vintrosa
019-29 63 72
anders.holm@vintrosafolketshus.se
073-985 48 18
Kassör och Vaktmästare
Lena Jansson
Höglundavägen 4-6
719 30 Vintrosa
019-29 49 12
lena.jansson@vintrosafolketshus.se
070-336 97 13
Programansvarig
Gunilla Neogard
Latorp 347
719 95 Vintrosa
gunillaneogard@gmail.com
073-630 76 31
V. ordförande
Sven-Erik Fritz
Stenrösevägen 27
719 32 Vintrosa
019-29 43 93
sven-erik.fritz@telia.com
070-655 61 43
Lotta Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
019-29 46 56
leiflotta.carlsson@telia.com
070-454 86 88
Helena Pettersson
Stenrösevägen 18
719 32 Vintrosa
petterssonhelena@live.se
Suppleanter
Leif Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
019-29 46 56
leiflotta.carlsson@telia.com
070-529 46 56
Göran Rönnbäck
Lannafors skola
719 32 Vintrosa
019-29 91 24
goran.ronnback@hotmail.com
073-387 04 51