Styrelsen

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
K-G Granberg
KUMMINVÄGEN 132
702 18 Örebro
070-529 44 18
kggranberg@outlook.com
kg.granberg@vintrosafolketshus.se
V. Ordförande och Webbansvarig
Anders Holm
Ingelstavägen 11
719 94 Vintrosa
019-29 63 72
073-985 48 18
ah@hma.se
anders.holm@vintrosafolketshus.se
Kassör
Lena Jansson
Lövstagatan 46 c
703 56 Örebro
vaktis.jansson@hotmail.se
070-336 97 13
Programansvarig och Sekreterare
Gunilla Neogard
Latorp 347
719 95 Vintrosa
gunillaneogard@gmail.com
073-630 76 31
V. ordförande
Sven-Erik Fritz
Stenrösevägen 27
719 32 Vintrosa
svenfritz.sef@gmail.com
070-655 61 43
Vaktmästare
Annika Craehn
HÖGLUNDAV. 4-6
719 30 Vintrosa
a.craehn@gmail.com
annika.craehn@vintrosafolketshus.se,
019-29 49 12
070-890 22 98
072-445 58 78
Helena Pettersson
Stenrösevägen 18
719 32 Vintrosa
070-541 13 78
petterssonhelena@live.se
Lotta Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
leiflotta.carlsson@telia.com
070-454 86 88
Suppleanter
Leif Carlsson
Skolgatan 19
719 30 Vintrosa
leiflotta.carlsson@telia.com
070-529 46 56
Magnus Holm
Nybble 110
719 91 Vintrosa
magnus.l.a.holm@hotmail.com
073-973 80 84
Göran Liedström
Gustavsdal
719 95 Vintrosa
goran.liedstrom43@gmail.com
070-993 62 18
Tommy Feldgrill
Dalstadsvägen 9
719 30 Vintrosa
tommy.bussis@gmail.com
070-829 38 26
Göran Rönnbäck
Lannafors 204
719 32 Vintrosa
goran.ronnback@hotmail.com
073-38 70 451
Annie Sambrink
Stenrösevägen 12
719 32 Vintrosa
annie@rakelrask.se
070-560 36 16