Höstens program

Digitala Helgen
Fredag 5/10 Lan Natt
Lördag 6/10 Pub Digitala Kvällen
Söndag 7/10 EM Familjefilm
För mer info ring Anders Holm 019 296372
Mobil 073 6683890
Mer om digitala helgen

Barnteater
Tisdagen 13/11 kl 9.30
För mer info ring Helena Petersson 019 294730
Mobil 070 5411378

Bildvisning
Söndagen 11/11 kl 17.00
Västernärkes naturvårdsförening pris 40kr
Se bilaga i utskick

Pub Dans
Lördagen 17/11
Musik
För mer info ring Magnus Holm 019 224162
Mobil 073 9738 084
Med reservation för ändringar